Privacy Policy

Getananny.nl ontvangt veel persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers die kunnen leiden naar een natuurlijk persoon. Deze privacy policy geldt voor iedere bezoeker van www.getananny.nl en dient ter informatie en om misbruik te voorkomen.

1. Getananny.nl hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Echter, het tonen van persoonsgegevens op de website is onherroepelijk verbonden met de werking van de website. De gebruikers van Getananny.nl weten dit.

2. Getananny.nl legt de persoonsgegevens uitsluitend vast in een geautomatiseerd bestand met goedkeuring van de gebruikers voor de werking van de website en haar diensten, en zal de gegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van rechtshandhavers als daarom gevraagd wordt. Gegevens kunnen door gebruikers op elk moment gewijzigd en/of verwijderd worden.

3. Uitsluitend geregistreerde families en oppassers kunnen persoonsgegevens zien die te linken zijn aan een natuurlijk persoon. Benaderen van personen dient uitsluitend plaats te vinden met betrekking tot het doel van de advertenties, namelijk het verlenen van de dienst oppassen.

4. Getananny.nl gebruikt de door gebruikers opgegeven e-mailadressen uitsluitend voor de werking van de website, zoals nieuwsbrieven, account-activatie en wachtwoord vergeten-optie.

5. Het is niet toegestaan e-mailadressen van gebruikers van deze website toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan Getananny.nl gerelateerde spam kunt u contact opnemen met Getananny.nl.

6. Zoals heel veel andere websites gebruikt ook www.getananny.nl cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer geplaatst worden. Dit bestand bevat een aantal van jouw gegevens bij het bezoeken van de website. Cookies kunnen geen gegevens over jou of je computersysteem doorgeven.

7. Iedereen die oppaswerk wil verrichten mag zich inschrijven met een profiel. Ben je nog geen zestien (16), dan moet je wel goedkeuring van je ouders/voogd vragen. Met het aanmaken van een advertentie op Getananny.nl verklaar je dus dat je zestien jaar of ouder bent, of goedkeuring hebt van je ouders/voogd.

8. In het belang van de betrouwbaarheid van de site heeft Getananny.nl het recht de e-mails gestuurd via de website te screenen op ongewenste reacties.

9. Getananny.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Op deze pagina zal op ieder moment de meest recente versie te lezen zijn.


sluiten